Asociatia Pagubitilor de Autoturisme din Romania
PAGINA DE START CONDITII DE INSCRIERE  SCOP SI OBIECTIVE APAR STATUT JURIDIC  CADRUL LEGISLATIV  ACTIUNI IN JUSTITIE  CONTACT 

A.P.A.R. - ASOCIATIA PAGUBITILOR DE AUTOTURISME DIN ROMANIA

 

Condiţii de înscriere pentru persoanele care şi-au transferat depozitul de la CEC-SA la BRD-SA:

1. Acte necesare, xerocopii:
a. Dovada sau Extras de cont/ Perioada: 1991-15.02.1992;
b. Act de identitate: BI sau CI;
c. Chitanţa cu care s-au depus banii la CEC;
d. Extras de cont de la CEC;
e. Act de succesiune şi/sau supliment, acolo unde este cazul;
f. Ordin de încasare numerar de la BCR de achitare a taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale;
g. Cerere, în original, pentru înscriere ca membru APAR.

Notă: Transmiterea acestor acte se face la adresa de contact menţionată.


2. Taxe:
a. Taxa de înscriere: 20 lei;
b. Cotizatia anuala: 100 (una suta lei) pentru 2013,  100 (una suta lei) pentru 2014

Notă:
     Taxa de înscriere şi cotizaţia se pot achita la orice sucursală BCR, în contul: RO93 RNCB 0081 0104 3207 0001- Sucursala Izvor.
    Pentru cei care expediază prin Poştă, taxa de înscriere la APAR şi cotizaţia anuală, Codul Fiscal (CF) este: 14885930.

 

 

 
 
 
 
Copyright © 2009 Your Company Name. All rights reserved. Designed by Hammy